Grinda II

Bygging av vei, vann og avløp til boligfelt for 50 husstander. Omlegging av 315mm hovedvannledning for Halden kommune. Ca 1000 meter med grøfter og 5000m2 med vei. Oppfylling av området med 12 000m3 sprengstein.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Løkkebergveien, Halden

Oppdragsgiver: GG as

Byggetid: 6 mnd.

Kontraktsum: 11 millioner

Boligfelt