Arkiv: april 2016

Svinesunds forbindelsen

Riving av bomstasjoner på nye og gamle E6. Endring av kjøremønster, kantstein og grøntarbeider. Krevende trafikkavvikling.

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

VA Glenne 1

Første VA-jobb i Halden på lang tid. VA-sanerings jobb med Ø1200 rør. Trafikkutfordringer med kryssing og langs faring Rødsveien.  

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Grinda II

Bygging av vei, vann og avløp til boligfelt for 50 husstander. Omlegging av 315mm hovedvannledning for Halden kommune. Ca 1000 … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

Svinesund Næring

Opparbeidelse av 56 mål næringstomt. Rensk av fjell og bortkjøring av 24.000 m3 løsmasser, sprengning av 102.000 m3 fast fjell … Les videre

Skrevet i Industriområder, Prosjekter |