VVA-anlegg Grimsrødhøgda

Leif Grimsrud AS er ferdig med delfelt 1 av boligfelt Grimsrødhøgda. Feltet består av i alt 3 delfelter. Grimsrud er nå i gang med delfelt 3.

Delfelt 1.

Det skal bygges vann og avløpsanlegg med kjøreveier for 7 eneboligtomter og 2 tomter for konsentrert bebyggelse( ca 22 boenheter)

Delfelt 3.

Opparbeidelse av vei, vann og avløp av 20 boligtomter. TOMTER TIL SALGS I HALDEN FRA JULI 2017

 

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Grimsrudhøgda, Halden

Oppdragsgiver: Grimsrød gård

Byggetid: feb. 2016 til des. 2016

Kontraktsum: 11 millioner

Boligfelt