Rehabilitering av privat brygge

Utbytting av eksisterende bryggefundament i sjøen da dette måtte gi tapt for vær og vind. Nytt fundament er bygget dypere i sjøbunnen og med større tyngde og stabilitet. Oppretting av eksisterende bryggekonstruksjon i syrefast stål.

 

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Saltnes, Råde kommune

Oppdragsgiver: Finn Krohn

Byggetid: 3 uker

Kontraktsum: 400.000,-

Kystmiljø