Långekärr, Tanums Kommun

Vi bygger ut vatten, spill och dagvattenledningar ca 1350 m för ca 25 befintliga fastigheter.

Långekärr, Gerlesborg är beläget söder om Hamburgsund.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Långekärrsvägen Tanums Kommun

Oppdragsgiver: Tanums Kommun

Byggetid: 20151130 - 20160610

Kontraktsum: 4,4 milj

VA-anlegg