Avløpsledning Huken -Tarris

Nye ledninger legges delvis i tradisjonelle grøfter, delvis som sjøledninger i Glomma og delvis opphengt i jernbanebru over Glomma (isolert med varmekabler). Prosjekter starter 2. nov og har stram fremdrift da det skal være i drift innen 2016.

 

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Øyveien, Sarpsborg kommune

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune

Byggetid: November - desember 2015

Kontraktsum: 6 millioner eks. mva.

Kystmiljø