Lille Erte – reservevann Holvann

Sveising, belastning og senking av ca 1250 m med Ø500mm vannledning i Holvann og ca 250 m i Lille Erte som del av ny reservevannsledning for Vannverket. Det skal også graves og sprenges noe grøfter i Holvann for sjøledningen ved grunt parti.

 

 

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Ertehytta, halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: 2 mnd

Kontraktsum: 2 millioner

Kystmiljø