Daftö/Stare

Vi skall för Strömstad Kommun lägga nya vatten och avloppsledningar till en ny vatten reservoar med tillhörande tryckstegringsstation

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Daftö

Oppdragsgiver: Strömstad Kommun

Byggetid: 20151101-20150516

Kontraktsum: 9 700 000 kr

VA-anlegg