Bru Grønnetkilen

Rehabilitering av fundamentene til Grønnetkilen Bru. Disse står i vann, og arbeidet foregår delvis under vann og delvis over. Består av rengjøring, utlegging av fundament, understøping, forskaling, armering og innstøping av eksisterende fundamenter

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Spjærøy – Asmaløy, Hvaler kommune

Oppdragsgiver: Ypsilon AS (som igjen jobber for Statens Vegvesen)

Byggetid: ca. 2 måneder

Kontraktsum: Ca. 1 million

Kystmiljø