VA Buer Stenersrød

Det skal legges vann og avløpsledninger til 44 husstander. Husstandene er lokalisert over en strekning på 6 km. Avløp fra husstandene løses med trykkavløp system der hver enkelt hus har sin egen avløpspumpestasjon. Under veis passerer avløpsvannet 2 stk. felles stasjoner. Ledningsdimensjoner er 40-75 mm på avløp og 32-110 mm på vann.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Prestebakke-Buer Halden

Oppdragsgiver: Buer og Stenersrød Vann og Avløpslag SA

Byggetid: 7 måneder

Kontraktsum: 9,2 millioner inkl. mva

VA-anlegg