Trykkavløp 14 Øvre Guslun

Legging av ca 3 000 meter 225mm vannledning og 75mm avløpsledning. Traseen går fra Øvre Guslund langs gammel E6 og fram til Høk i Skjeberg. Traseen går på dyrket mark i veier med graving og sprengning av grøfter. Langs traseen monteres kummer og eiendommer skal knyttes til både vannledning og avløpsledning i form av trykkavløpssystem.

 

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Guslund, Skjeberg

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune

Byggetid: 4 måneder

Kontraktsum: 8 millioner eks mva

VA-anlegg