Spunting Oslo S.

Nedramming av spunt under eksisterende bro. Spunt blir rammet ned i lengder på 5,5 meter, for så å bli skjøtet/sveiset/røntgen kontrollert og rammet videre ned. Det blir utført 2 skjøter pr spunt nål, dette pga høydebegrensning under eksisterende bro.

 

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Bispegata Oslo

Oppdragsgiver: Entreprenørservice AS

Byggetid: 14 dager

Kontraktsum: Etter medgått tid

Kystmiljø