Rehabilitering trebrygge Slevik

Bytte ut korroderte jerndragere med impregnert limtre og nytt bryggedekke. Rehabilitering av betongfundamenter. Ny oppvippbar syrefast badetrapp i full lengde (til bunnen).