Boring Bjørndalen Oredalen

Overvann fra Bjørndalen skal føres over til Oredalen. Overvannet skal ledes gjennom et 315mm PE-rør. Røret skyves inn i et boret hull som er 220m langt og som går fra Bjørndalen og over til Oredalen. Samtidig bores et hull for 160mm PE rør som blir varerør for høyspentkabler. Begge rør knyttes til eksisterende nett i hver ende.

 

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Oredalen Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 3 måneder

Kontraktsum: 4,6 millioner inkl. mva

VA-anlegg