Arkiv: september 2015

MS REVHOLM – 38 fot båt.

Katamaranskrog med akter montert styrhus og arbeids- og lastedekk fremme. Nedsenkbar port i baug Arbeidsporter langs sidene ved dekket. Ca … Les videre

Skrevet i Aktuelt |

Maskinparken fornyes med 6 Catepillar anleggsmaskiner

   Vi har gått til innkjøp av 6 nye Catepillar anleggsmaskiner. For oss er det nødvendig å holde oss oppdatert … Les videre

Skrevet i Aktuelt |

Ny Dykdalb Sauøya

Ramming av 900 mm stålrør ned i havbunn til kote ca. -21 meter. Montering og sveising av store støtte stag … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Trykkavløp 14 Øvre Guslun

Legging av ca 3 000 meter 225mm vannledning og 75mm avløpsledning. Traseen går fra Øvre Guslund langs gammel E6 og fram … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Rehabilitering trebrygge Slevik

Bytte ut korroderte jerndragere med impregnert limtre og nytt bryggedekke. Rehabilitering av betongfundamenter. Ny oppvippbar syrefast badetrapp i full lengde … Les videre

Skrevet i Kystmiljø |

Kulås Vannskulptur

Nytt fonteneanlegg 1. mai 2016: https://youtu.be/4UZl7NiQZ2g Rivning av eksisterende fonteneanlegg. Opparbeide fonteneanlegg med granittdekke, utomhusarbeider, tilførsel av strøm og VA. Oppdraget … Les videre

Skrevet i Prosjekter, Utomhusanlegg |

Boring Bjørndalen Oredalen

Overvann fra Bjørndalen skal føres over til Oredalen. Overvannet skal ledes gjennom et 315mm PE-rør. Røret skyves inn i et … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

VA Buer Stenersrød

Det skal legges vann og avløpsledninger til 44 husstander. Husstandene er lokalisert over en strekning på 6 km. Avløp fra … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Spunting Oslo S.

Nedramming av spunt under eksisterende bro. Spunt blir rammet ned i lengder på 5,5 meter, for så å bli skjøtet/sveiset/røntgen … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |