VA Traraveien

VA, fjernvarme, sponting, stort fordrøyningsbasseng og utomhusarbeider. Granittkantstein, gjerder mm. Utfordrende forhold med tanke på trafikken og gående.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Traraveien, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: sept. 2015 - 1.mai 2016

Kontraktsum: 13 millioner

VA-anlegg