VA Onsøyveien

Omlegging av eksisterende fellessystem til separatsystem. Det legges 160 mm vannledning, 160 – 200 mm spillvannsledning og 200 – 600 mm overvannsledning. Total ledningslengde 180 meter hovedledning pluss stikkledninger. Ny veioppbygging etter kommunal standard.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Onsøyveien, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 10 uker

Kontraktsum: 4 millioner eks.mva

VA-anlegg