Svingenskogen Bru

Rivning av betongbru mellom Vestgårdveien og Svinesundparken. Leveransen omfatter rivning og demontering av betongbru over RV118 (gamle E6). Veistengning og omlegging av trafikken under anleggsarbeidere.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Halden

Oppdragsgiver: Fredriksten Utvilkling AS

Byggetid: 2015

Infrastruktur