Strandlia Boligfelt Nesodden

Bygge nytt kryss ved Fv 102 (Drøbakveien) med adskilte kjørebaner. Bygging av all infrastruktur (kommunale veier, vann og avløpsledninger) i boligfelt med totalt 36 eneboligtomter og 48 leiligheter. Bygging av betongbru med 2 kjørebaner og tosidig fortau over bekk. Bygging av lekeplasser,  levering og montering av kommunal pumpestasjon.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Strandlia, Fagerstrand / Nesodden

Oppdragsgiver: Gartnerveien Eiendom AS

Byggetid: 15 måneder

Kontraktsum: 17 millioner

Boligfelt