Nexans, tilbygg kontorer

Grunnarbeider, utomhus for nye kontorer og administrasjon ca. 1000 m2.

Plantegning

 

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Knivsøveien, Halden

Oppdragsgiver: Roger Caspersen

Byggetid: 2015

Kontraktsum: 800 000

Bygg