Lille Edet, trinn 2

Grunnarbeid og utomhus for 26 stk. boliger. Arbeidet omfatter sprengning- og fyllingsarbeider.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Lille Edet, Halden

Oppdragsgiver: Øst AS

Byggetid: 2015 - 2016

Kontraktsum: 3,5 millioner

Boligfelt