JBV Kundeinformasjons anlegg Jærbanen

Bygging og montering av nytt kundeinformasjons anlegg på 19 stasjoner på Jærbanen

Leveransen omfatter bygging av nye føringsveier – fundamenteringsarbeider – monteringsarbeider – el og telefordeling samt demontering av eksisterende utstyr.

 

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Egerund - Stavanger

Oppdragsgiver: Jernbaneverketkundeinformasjonsanlegg JBV

Byggetid: 03.08.2015 til 01.04.2016

Kontraktsum: 13 millioner

Infrastruktur