Arkiv: august 2015

Lille Edet, trinn 2

Grunnarbeid og utomhus for 26 stk. boliger. Arbeidet omfatter sprengning- og fyllingsarbeider.

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

VA Traraveien

VA, fjernvarme, sponting, stort fordrøyningsbasseng og utomhusarbeider. Granittkantstein, gjerder mm. Utfordrende forhold med tanke på trafikken og gående.

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

ED Gata och VA

Nyanläggning av gata, va-ledningar,belysning mm för ett nytt bostadsområde på 28 tomter i ED

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Svingenskogen Bru

Rivning av betongbru mellom Vestgårdveien og Svinesundparken. Leveransen omfatter rivning og demontering av betongbru over RV118 (gamle E6). Veistengning og … Les videre

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

VA Onsøyveien

Omlegging av eksisterende fellessystem til separatsystem. Det legges 160 mm vannledning, 160 – 200 mm spillvannsledning og 200 – 600 … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Værste, Gamle Beddingvei

Vi utfører omlegging av VA og kabelgrøft.

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Nexans, tilbygg kontorer

Grunnarbeider, utomhus for nye kontorer og administrasjon ca. 1000 m2. Plantegning  

Skrevet i Bygg, Prosjekter |

Strandlia Boligfelt Nesodden

Bygge nytt kryss ved Fv 102 (Drøbakveien) med adskilte kjørebaner. Bygging av all infrastruktur (kommunale veier, vann og avløpsledninger) i … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

Utbygging på 19 stasjoner på Jærbanen

Jærbanen er jernbanestrekningen mellom Stavanger og Egersund og er en del av Sørlandsbanen. Strekningen går over det flate kystlandskapet Jæren og er innom byene Stavanger, Sandnes, … Les videre

Skrevet i Aktuelt |

JBV Kundeinformasjons anlegg Jærbanen

Bygging og montering av nytt kundeinformasjons anlegg på 19 stasjoner på Jærbanen Leveransen omfatter bygging av nye føringsveier – fundamenteringsarbeider … Les videre

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |