Sönneberget Havstenssund

Byggande av 11 stycken nya tomter inkl vägar och VA samt en VA sanering på Badvägen

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Badvägen Havstenssund

Oppdragsgiver: Tanums Kommun

Byggetid: Jan 2015-Hösten 2015

Kontraktsum: ca 5,1 Miljoner

VA-anlegg