Rehabilitering av molo

Ombygging og forsterkning av molo-hode på gammel molo. Sprengstein-granittblokker. Pigging av eksisterende og støping av nytt betongdekke.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: 1560 Larkollen

Oppdragsgiver: Tollregion Oslo og Akershus

Byggetid: 2 mnd.

Kontraktsum: 0,5 million

Kystmiljø