Pelebrygge Ørekroken båtforening

Rive eksisterende brygge og bygge ny, ca. 120 meter pelebrygge med akterfortøyning fordelt på m2 “pirer” inkludert gangbane i mellom disse.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Ørekroken, Kirkøy Hvaler

Oppdragsgiver: Ørekroken Båtforening

Byggetid: 3mnd.

Kontraktsum: 70 000,-

Kystmiljø