Fv152 Trolldalen Drøbak

500m vegbygging for kurveutretting og 1900m bygging av gang- og sykkelvei for FV 152 Trolldalen.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: FV152 Trolldalen, 1440 Drøbak

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Øst

Byggetid: Juni 2015 – Juni 2016

Kontraktsum: Kr 25.362.201,- eks mva

Infrastruktur