Fortau Nini Roll Ankers vei

Forsterke Remmen bekken, bygge fortau og sette opp granittmurer.

Sikring av elvebredden og opparbeide / tilrettelegge for gytedammer.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Odde bru, 1780 Halden

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Byggetid: okt. 2014 - mai 2015

Kontraktsum: 4,45 millioner

Infrastruktur