Arkiv: mai 2015

Seiersten Idrettspark

Kunstgressbane, friidrettsbane, parkering og infrastruktur. Frogn kommune 06.09.2014

Skrevet i Prosjekter, Utomhusanlegg |

Fortau Nini Roll Ankers vei

Forsterke Remmen bekken, bygge fortau og sette opp granittmurer. Sikring av elvebredden og opparbeide / tilrettelegge for gytedammer.

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

Utløpsledning Sandesund

Levering og utlegging av 260 meter Ø630 mm utløpsledning. Utløpet flyttes ut til strømførende vann. Røret er belastet mot 125 … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Pelebrygge Ørekroken båtforening

Rive eksisterende brygge og bygge ny, ca. 120 meter pelebrygge med akterfortøyning fordelt på m2 “pirer” inkludert gangbane i mellom … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Rehabilitering av molo

Ombygging og forsterkning av molo-hode på gammel molo. Sprengstein-granittblokker. Pigging av eksisterende og støping av nytt betongdekke.

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Odlo bygget Oppgård

Det skal bygges leiligheter på det gamle fabrikkområdet ved Greverud i Oppegård, hvor Odlo hadde produksjon av treningstøy i perioden … Les videre

Skrevet i Prosjekter, Utomhusanlegg, VA-anlegg |

Fv152 Trolldalen Drøbak

500m vegbygging for kurveutretting og 1900m bygging av gang- og sykkelvei for FV 152 Trolldalen.

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

Leif Grimsrud as skal bygge gang- og sykkelveg i Follo

Det var i alt 13 entreprenører som gav anbud på gang- og sykkelsti i Follo. Grimsrud lå 10 % lavere enn nærmeste … Les videre

Skrevet i Aktuelt |

VA Holt-Spydeberg

Fremføring av VA til Holtskogen Industriområde, ca 1000 meter graving VA, ca. 700 meter styrt boring, bygg 7,5×4 meter med … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Lilla Foss Förskola

Grunder och grönområden

Skrevet i Prosjekter, Spesielle anleggsarbeider |