Terrengsikring Såna

Bygging av ca. 260 meter ny kaifront i Son. Spunting, betonganker, oppspenning, betongkrone.