Skiptvedt kunstgressbane

Ombygging av eksisterende gressbane til kunstgress. Fjerning av vekstjord, etablering av drensgrøfter, fundamenter for belysning. Oppbygging av bane med isolasjon. Unisport legger kunstgressdekke.