RVIII Årumkrysset

Endre kjøremønster på østsiden av E6. Veiarbeid, granittarbeid.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Årum ved E6

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Byggetid: Sept. 2014 - des. 2014

Kontraktsum: 4,3 millioner

Infrastruktur