Rehabilitering granittkai

Rivning av eksisterende granittkai, ca. 30 meter, fundamentering i sjø og rehabilitering av granittmur.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Bølingshavn, Hvaler

Oppdragsgiver: Halfdan Ditlev-Simonsen

Byggetid: 2 måneder

Kontraktsum: 0,55 millioner

Kystmiljø