Oreid barnehage

Grunn- og utomhusarbeid for barnehagen.

Arbeidsområder: Utomhusanlegg

Anleggets adresse: Sommero Halden

Oppdragsgiver: Espira barnehager AS

Byggetid: Vinter 2014-15

Kontraktsum: 2,2 millioner

Utomhusanlegg