Ø900 mm. Borredalsvannet

Legging av Ø900 mm. råvannsledning gjennom Borredalsvannet, ca. 1500 meter. Ca. 500 meter av ledningen er belastet 110 %.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Borredalen Fredrikstad

Oppdragsgiver: Frevar

Byggetid: 6 måneder

Kontraktsum: ca. 5 millioner

Kystmiljø