Arkiv: februar 2015

Rehabilitering granittkai

Rivning av eksisterende granittkai, ca. 30 meter, fundamentering i sjø og rehabilitering av granittmur.

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Terrengsikring Såna

Bygging av ca. 260 meter ny kaifront i Son. Spunting, betonganker, oppspenning, betongkrone.

Skrevet i Kystmiljø |

Gangbro på plass på Spydeberg stasjon

Hovedleverandør Grimsrud er veldig fornøyd med monteringen av brua i helgen. Den 8 tonn tunge broa ble festet og sikret av … Les videre

Skrevet i Aktuelt |

Ø900 mm. Borredalsvannet

Legging av Ø900 mm. råvannsledning gjennom Borredalsvannet, ca. 1500 meter. Ca. 500 meter av ledningen er belastet 110 %.

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Oreid barnehage

Grunn- og utomhusarbeid for barnehagen.

Skrevet i Prosjekter, Utomhusanlegg |

RVIII Årumkrysset

Endre kjøremønster på østsiden av E6. Veiarbeid, granittarbeid.

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

VA-anlegg Rønneldveien

Sarpsborg kommune skal gjennomføre en etablering av trykkavløpssystem for spredt bebyggelse i kommunen. Dette prosjektet  omfatter følgende anlegg: Graving og … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Skiptvedt kunstgressbane

Ombygging av eksisterende gressbane til kunstgress. Fjerning av vekstjord, etablering av drensgrøfter, fundamenter for belysning. Oppbygging av bane med isolasjon. … Les videre

Skrevet i Utomhusanlegg |