Lilledalskroken

Bygging av trykkavløpsanlegg for 14 boliger i spredt bebyggelse. Montering av 14 pumpestasjoner. Hovedledningslengde ca. 2500 meter og stikkledningslengde ca 600 meter.