Kulås Amfi

Vi utfører grunnarbeider og VA.

Sa.no 09.01.2015

Arbeidsområder: Utomhusanlegg

Anleggets adresse: Borghilds gate 19, Kulåsparken, Sarpsborg

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune

Byggetid: januar - juni 2015

Kontraktsum: 6,5 millioner

Utomhusanlegg