Nexans – utvidelse av fabrikkområdet

Utvide fabrikkområdet ca. 10 000 m2 utover eksisterende p-plass og sjø.