Ulleråsen boligfelt

Nytt boligfelt for 36 nye eneboligtomter.

Det skal opparbeides vei vann og avløpsanlegg . i alt ca 2800 m va grøfter, 2200m kabelgrøfter, ca 2000 m adkomstveier, 120m støttemur.

 

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Ulleråsen, 2009 Nordby

Oppdragsgiver: Rælingen kommune og ØIE bolig AS

Byggetid: 2015, ferdig høst2015/vår 2016

Kontraktsum: 33 millioner

Boligfelt