Fiberutbygging Sørlandsbanen Drammen – Kristiansand

Legging av subrør i kabelkanaler samt nedpløying av rør for fiber, deretter blåsing og fløting av G96 fiber. Enkelte strekninger skal fiberkabler henges i KL master – ca 38 000 meter pga vanskelig terreng

Anlegget skal etablere et fremtidsrettet fiberanlegg med ensartet struktur og med tilstrekkelig kapasitet og robusthet til å oppfylle eksisterende og fremtidige behov for transportkapasitet og funksjonalitet og krav til oppetid

Arbeidsområder: Fiberutbygging

Anleggets adresse: Drammen - Kristiansand

Oppdragsgiver: JBV Bane Nett

Byggetid: 01.09.2014 - 01.11.2015

Kontraktsum: ca 48 000 000 eks. mva.

Fiberutbygging