BAKKELØKKA BOLIGFELT

Nytt boligfelt for i alt 62 boenheter.,

Opparbeidelse av vei vann og avløpsanlegg med ca 450 m va grøfter, ca. 500 m kablegrøfter inkl. gatelys og  ca. 500m adkomstveier. Tomteopparbeidelse inngår også i prosjektet.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Fagerstrand, Nesodden

Oppdragsgiver: Block Watne AS

Byggetid: okt 2013 - 2015

Kontraktsum: ca. 10 millioner

Boligfelt