VA-Saltö Etapp 2

Utbyggnad av VA-anledningar inom Saltö, ca. 2100 m VA-ledningar og 2 stk. pumpestationer. Fastigheter Saltö kopplas på de kommunale VA.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Saltö Strømstad

Oppdragsgiver: Strømstad kommune

Byggetid: Mars 2014- oktober 2014

Kontraktsum: 5,9 milj.

VA-anlegg