VA- Høgdaveien

VA – jobb i gamle stamvei til Oslo. Det er dype grøfter og masse fjell.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Høgdaveien

Oppdragsgiver: Vestby kommune

Byggetid: Aug. - nov. 2014

Kontraktsum: 4 millioner

VA-anlegg