Stare bostadsområde

VA-arbeide. 12 flotte tomter anläggs i sluttning mot Starekilen.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Stare, Strømstad

Oppdragsgiver: Starekilen fastigheter AB

Byggetid: sept. 2013 - Maj 2014

Kontraktsum: 3,6

VA-anlegg