Vågsenteret

Masseflytting av løsmasse (17 000m3) og fjell (18 000m3), samt opparbeidelse av tomt med omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger. Grunnarbeid for nytt forretningsbygg med boliger.

Arbeidsområder: ByggUtomhusanlegg

Anleggets adresse: Ytre Enebakk

Oppdragsgiver: Handelsbygg

Byggetid: 2014

Kontraktsum: 13 millioner

Bygg