Spydeberg stasjon

Rehabilitering av Spydeberg stasjon med rivning av eksisterende plattformer, spor, KJL og signal. Ombygging av stasjon med 2 nye plattformer, utskifting av undergrunn og forsterkning av undergrunn, bygging av nye spor, KL-anlegg og signal. Bygging av nytt teknisk bygg.. Totalkostnad  ca 41 mill eks mva.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Stasjonsgata 46, 1820 Spydeberg

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Kontraktsum: 41 millioner

Infrastruktur