Mysen stasjon

Rehabilitering av Mysen stasjon med rivning av eksisterende plattformer, spor, KJL og signal . Ombygging av stasjon med 2 nye plattformer, utskifting av undergrunn og forsterkning av undergrunn, bygging av nye spor, KL-anlegg og signal. Bygging av nytt teknisk bygg, rivning av overgangsbro og oppfylling av raviner.. Totalkostnad  ca 69 mill eks mva.

 

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Jernbanegata 4, Mysen

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Kontraktsum: 69 millioner

Infrastruktur