Askim stasjon

Rehabilitering av Askim stasjon med riving av eksisterende plattformer, spor, KJL og signal. Ombygging av stasjon med 2 nye plattformer, utskifting av undergrunn og forsterkning av undergrunn, bygging av nye spor, KL-anlegg og signal. Bygging av nytt teknisk bygg. Bygging av undergang for publikum med trappehus, heis og plattformtak. Totalkostnad  ca 76 mill eks mva.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Jernbanegata, 1830 Askim

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggetid: 2014

Kontraktsum: 76 millioner

Infrastruktur