VA – Svalerødkilen – Mørvika

Overføringsledninger for vann og avløp fra Mørvika til Svalerødkilen. Inklusive sjøledningstrase og styrt boring.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Svalerødkilen

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: 2014

Kontraktsum: ca 4 millioner

VA-anlegg